Tarieven

De tandartsrekening is opgebouwd uit verschillende codes die tijdens een behandeling hebben plaats gevonden. Hieronder vindt u een lijst van deze codes vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Wilt u een toelichting op een code kijkt u dan eens op de website www.mondzorgkosten.nl. Hier wordt transparant uitleg gegeven over de hieronder getoonde codes. Met voorbeelden en filmpjes kunt u zien wat u als patient van een behandeling mag verwachten en of er eventuele bijzonderheden zijn als deze code wordt berekend. Tevens kunt u nagaan of één behandeling uit meerdere onderdelen en daardoor meerdere codes bestaat. 

Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. Bij codes met een sterretje is nog geen rekening gehouden met de kosten van techniekwerk of een test oid die opgestuurd moet worden. 

Bekijk hier uw factuur uitgelicht. 

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.

Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn? Kijk dan eens op www.allesoverhetgebit.nl.

Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 036 – 203 19 00 (€ 0,35 per gesprek). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.