Materiaal- en techniekkosten

De materiaal- en techniekkosten zijn op de begroting terug te vinden.