Uitschrijven

Uitschrijving uit onze praktijk kan alleen door een schriftelijk verzoek via een brief of via de mail. Geef duidelijk aan om welke personen het gaat, graag met de geboortedata. Als er nog familieleden op het adres blijven wonen dit ook graag aangeven. 

De gegevens die onze praktijk van u heeft worden dan via het zorgmailadres naar uw nieuwe praktijk digitaal verzonden.