Kwaliteit

ISO Certificaat
Tandartsenpraktijk Componistenlaan heeft 15 juni 2011 voor de eerste maal een NEN-EN-ISO 9001 (versie 2008) certificaat behaald.  Dit houdt in dat de praktijk voldoet aan internationaal geldende kwaliteitseisen. ISO-9001 is een internationaal geldende kwaliteitsnorm voor organisaties. Het doel van deze kwaliteitsnorm is om patiënten een garantie van kwaliteit te geven. Om het ISO-9001 certificaat te behalen, moeten de zaken intern op orde zijn; de patiënt moet centraal staan, de zorgverlener moet betrouwbare resultaten kunnen presenteren en voordurend werken aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.  Iedere 2 jaar wordt de praktijk opnieuw beoordeeld om het certificaat te behouden. Tevens is dit op 4 december 2013 uitgebreid met een NEN-EN 15224 (versie 2012).

Klanttevredenheidsonderzoek
Het laatste klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2018. De praktijk werd als gemiddeld cijfer door patiënten beoordeeld met een 8.3.